Har vi undervurderet os selv ?

Michael Andersen Man, 2021-11-01 16:49

Søndag den 31. oktober var på mange måder en mærkedag for Kolding Skakklub i holdkampssammenhæng. For første gang i mange år var klubben tilbage i mesterrække 1, og spilledagen lå nu på søndage. Desværre var det denne dag ikke muligt at stille med 8 spillere - vi håber meget det er en 20 års hændelse. Allerede fra starten kunne man mærke den gode holdkampsstemning, der kendetegnede holdet ved oprykning fra mesterrække 2. Desuden spillede vi med en for os ukendt betænkningstid. 1,5 time til de første 40 træk og derefter 30 minutter til resten af partiet - med tidstillæg på 30 sekunder fra træk 1.

Modstanderen var Gråsten, som vi også kender fra tidligere matcher i mesterrække 2. Vi har altid haft overhånden i disse matcher. Denne gang blev det en mere jævnbyrdig affære - vi var jo også bag ud 1-0 fra starten.

Kampen foregik på en lidt charmeforladt skole, hvor vi spillede i et uopvarmet klasselokale, med nærmest ingen plads til albuerne. Så vi måtte sidde med hænderne i skødet. Dog ikke spillemæssigt, hvor KS ikke havde de vilde problemer.

På bræt 1 spillede Michael Andersen mod Peter Wang. Jeg havde for første gang været inde på Danbase for at se Peters partier. Han havde været aktiv i en seniorturnering i 2019 og klaret sig rigtig fint. Han spiller gammelindisk med sort. Så det indstillede jeg mig på. Jeg fik en lille fordel og tilbød remis efter 20 træk, hvilket blev modtaget.

Næsten identisk foregik Ole Grimstrup mod Bent Bojsen. Dog var det Bent der foreslog remistilbuddet, hvilket Ole accepterede.

En spiller der til gengæld spillede partiet fuldt ud var Nikolaj L. Kjær. Han sad tilbage som sidste mand og havde løber, konge og bonde mod sorts konge og springer. Desværre for Nikolaj kunne den sorte springer hele tiden kontrollere feltet den hvide bonde skulle passere i kampen for forvandling. Så også en remis her.

Søren Flø Sørensen spillede sort mod Sebastian Gråbæk og Søren tilbød remis før en trækgentagelse som var den naturlige fortsættelse af partiet. Dette blev accepteret.

En spiller der ikke var indstillet på remis var Guido Heinemann. Han spillede mod vores egen Rene Lorentzen. Selv om Rene havde hvid lagde sort et stærkt pres på hvid og Rene brugte en del tid for at forsvare sig mod den velspillende Heinemann. Hvid var nødt til at aflevere en kvalitet samtidig med hans kongestilling var udsat. Efter dronning afbytning var tårnet springeren overlegen og Rene blev nødt til at kapitulere efter et hårdnakket forsvar.

Nu kommer vi til succeshistorierne i dagens kamp. Jørgen Svendsen som efter års fravær igen er med på holdet spillede sort mod Steen Jensen, 1683. Så Jørgen var overmatchet ratingmæssigt, men det forhindrede ham ikke i at spille på kongeangreb mod hvid, der havde rokeret kort mod Jørgens lange rokade. Det var et vanskeligt forsvar for hvid, men det var bestemt ikke nogen tabt stilling for ham. Desværre for Steen Jensen kom han til at lave en alvorlig fejl, der kostede partiet.

Mads Bucka fortsætter sin angrebsivrige stil. Specielt med hvid er han farlig og han brugte igen favoritåbningen b3 - Lb2 lang rokade. Hans Modstander Carsten Andersen, 1674 (også et flot ratingtal) skosede Mads lidt for ikke at spille teori. Det kan Mads bare tage som en kompliment. Sort blev kørt fuldstændig over og partiet kan ses nedenfor. Alt i alt en deler på 4-4 som vi kan være godt tilfredse med.