Kolding Skakklubs saga 6: 1960-69

Søren Flø Sørensen Sun, 2021-11-07 11:29

Kolding Skakklub 1960-1969

Kolding Skakklub startede årtiet med at blive amtsmester. Ved amtskedskampen i november 1959 var Vejle Skakklub, "Evan" (Vejle), og Kolding Skakklub kommet til at stå a point i A.klassen. Søndag 10.1. 1960 blev omkampen spillet og Kolding Skakklub blev amtsmester. Holdet bestod af Gunnar Nielsen, Th. Andreasen, Chr. Kiil, Vagn Nielsen, O. Kierkegaard og E. Petersen. Ved generalforsamlingen i februar ønskede formand E. Glargaard ikke genvalg og ingeniør O. Kierkegaard valgtes i hans sted. Vinterturneringen blev vundet af Gunnar Nielsen foran Rohde Nielsen. Samme år kunne Rohde Nielsen fejre 40-års jubilæum his firmaet P. Blicher. Ved jubilæumsomtalen anføres at han var tidligere formand for Kolding Skakklub og ”passioneret lystfisker” (og nej, der står ikke noget om at han som den nuværende formand også spillede golf).
Byturneringen 1960 samlede 84 deltagere. Og blev vundet af M. Steengaard med 6 p (max) foran Gunnar Nielsen 5 p (begge fra KS).

KS-medlemmet Vagn Nielsen var indehaver af titlen Danmarksmester i skak for døve Hun kunne i september drage til Jugoslavien for at deltage i verdensmesterskabet for døve. Der foreligger ikke noget om at han blev verdensmester, så KS må nøjes med at have haft en Danmarksmester som medlem.

En ny holdturneringsform var kommet il verden efter initiativ af N. Kjær Larsen, Varde. I en artikel i Skakbladet 1961, nr. 2, redegjorde han for ændringerne. Amtskedskampene havde lidt under faldende deltagerantal både spiller- og holdmæssigt. Årsagen til den manglende interesse var (1) at kun vinderen af klassen fik mere end én kamp (2) at lodtrækning spillede en stor rolle ved denne kamp (3) manglende faste bestemmelser om op- og nedrykning (4) stor forskel på spillestyrken navnlig i A-klassen og (5) små hold. I 1958 havde han foreslået at turneringen skulle afløses af ”alle mod alle turnering” og formen blev afprøvet med succes i Ribe Amtskreds i 1959. Formen blev indført i 5. hovedkreds (Ribe, Ringkøbing og Vejle amter) fra 1960 med en mesterrække, en række (begge med 10-mandshold), en B-, C- og D-række (med 6 mandshold). Erfaringen var positive, men holdstørrelserne var upraktiske. 8-mands hold passede meget bedre til to biler. Transporten til holdskakkampe foregik nu med bil.

Den årlige kamp mellem KS og Springeren var blevet vundet af KS med 9½-6½. I december 1960 tog hovedkredsen fat på en ny turneringsform, hvor klubberne kom til at mødes i et nyt regi. Den ny organisation medførte af KS 2. hold skulle møde Springerens førstehold med 10-mands hold. KS vandt knebent. Den ny holdkamporganisation medførte at en planlagt match mod Haderslev i november 60 måtte aflyses, da hovedkredskampene lagde stærkt beslag på klubbens medlemmer.
Da året 1960 randt ud havde klubben fundet nyt spillested efter mange år på Højskolehjemmet/Slotshotellet. Det blev NIOGT-logen, Katrinegade 25, fra 5.12.1960. I et brev til klubbens medlemmer hedder det at klubben havde søgt ”roligere og bedre spilleforhold”.

Klubbens 40-års jubilæum i januar 1961 blev markeret med en festlighed på Grand Hotel, Jernbanegade 54, med deltagelse af Dansk Skak Unions formand direktør H.V. Tuxen, og formanden for 5. hovedkreds kommunelærer N. Kjær Larsen, Varde. Klubben havde 54 medlemmer. Klubturneringen blev igen vundet af Gunnar Nielsen foran Vagn Nielsen og Børge Olsen.
Byturneringen 1961 havde ikke flyttet sig fra Slotshotellet. Deltagerantallet 82. Denne gang gik bymesterskabet til Gunnar Nielsen, KS med Jørgen Påskesen og Chr. Thomhav, begge Springeren, på hhv. 2 og 3. pladsen. Steengaard havde været forhindret i at spille 2 kampe pga. arbejde, men havde dog forinden tabt til Gunnar Nielsen.
Holdskakmæssigt havnede KS i midten i den ny mesterklasse efter Herning og Esbjerg Skakforening, men foran Herning 1926, Holstebro og Ølgod. På det tidspunkt spillede både Springeren og Evans i A-rækken.

1962 blev året, hvor Kolding fik endnu en skakklub. I 1961 var gjort et forsøg på at genoplive Kolding Arbejder Skakklub, som dog mislykkedes. I januar 1962 blev klubben Caissa stiftet på KFUMs fritidshjem på Teglgårdsvej. Formand og sekretær var den unge Edvard Thomsen, der kom fra Springeren. Ved stiftelsen havde klubben 14 medlemmer og KFUM bevilligede 400 kr. til materiel. Klubben havde en del lovende juniorspillere. Klubben fik et kort liv og ophørte vistnok i 1966.
I februar fik KS ny formand Børge Boysen. Klubben havde 60 medlemmer. Til sammenligning havde ”Springeren” 19 og ”Evans” 28. Klubbens turneringsbog fra 1961-1966 indeholder mange tomme sider, så jeg kan ikke meddele oplysninger om klubmesterskabet for alle år.
Kolding Byturnering 1962 havde 88 deltagere og Steengaard og Thomhav opnåede begge 4½ p. Så der skulle være omkamp, som Stengaard dog ikke kunne afse tid hertil, hvorefter Thomhav blev bymester.
På Kolding Skakklub efterårsgeneralforsamling i september 1962 blev oplyst at klubben deltog med et hold i Dansk Skakunionss holdturnering og det var i 3. division. Klubbens sekretær Th. Andreasen blev refereret for: ”Desværre er Kolding Skakklubs medlemmer ikke meget for at rejse ud at spille, og deri ligger det største problem. For vi er nødt til at stille med de stærkeste, dersom vi vil gøre os haab om at naa videre”. (Kolding Folkeblad 18.9.1962)

Holdturneringen 1961/62 var afgørende for kvalifikation til den første divisionsturnering. En del af kvalifikationen var en kamp mellem KS og ”Evans”, som Evans vandt 4½-3½. Ks kom dog også med i 3. division, men blev slettet af den første divisionsturnering efter udeblivelse fra en kamp. Det gav stødet til at Gunnar Nielsen skiftede fra KS til ”Evans”, hvilket forstærkede sidstnævnte klubs førstehold og medvirkede til senere tilgang af skakspillere fra området mellem Vejle og Kolding. (Skakkultur omkring Vejle (1984)) Så KS måtte ned i mesterrækken i 1963 sammen med Outrup. I Kolding Folkeblad 19.2.1963 anføres årsagen til det manglende fremmøde mod Flensborg at KS ikke kunne ”samle et kamphold”.
På klubbens efterårsgeneralforsamling i september blev anført at Bruun Jensen havde vundet vinterturneringen. Sommerturneringen blev som tidligere afviklet som en handicapturnering og blev vundet af Verner Sørensen. Vinterens begivenheder i 3. division blev også omtalt. Formand Børge Boysen blev citeret for at sige ”det gik knap saa godt”. Sekretæren Th. Andreasen var mindre diplomatisk: ”I øvrigt skulle det, der skete i landsturneringen sidste aar nødigt gentage sig i aar. Da var det ikke muligt for bestyrelsen at samle otte mand til 2 udenbys og to hjemmekampe og klubben har over 60 medlemmer. I andre klubber staar medlemmerne i kø for at komme til at spille, men skakspillerne i Kolding mangler kampaand og kampvilje, naar det er holdkampe, der tales om.” (Kolding Folkeblad 13.9.1963)
Byturneringen i januar1963 havde samlet 94 deltagere og blev vundet af Gunnar Nielsen, KS, med 6 p (max) efterfulgt af Edv. Thomsen, Caissa, og J. Paaskesen, Springeren.

Februar-generalforsamlingen 1964 havde en positiv overskrift. Kassebeholdningen var steget fra 91 øre til 592 kroner. Vinterturneringen havde deltagelse af 37 spillere af klubbens i alt 62 medlemmer plus 4 juniorer. Under indtryk af den gode økonomi blev besluttet at indkøbe fire skakure, hvorved ur-antallet blev fordoblet. Generalforsamlingen blev afsluttet som vanlig med en lynturnering, hvordan det så var muligt med kun 4 ure. Holdskakmæssigt var der mindre at glæde sig over: Mesterrækkeholdet rykkede ned i A-rækken, medens D-rækkeholdet rykkede op. Bruun Jensen vandt for andet år i træk vinterturneringen, som 31 gennemførte.

Bymesterskabet 1964 endte i Haderslev. H.W. May og Gert Sørensen, begge Haderslev, sluttede begge med 5 p og Gert Sørensen vandt omkampen. Turneringen havde samlet 116 deltagere og havde en juniorklasse, hvor Helge Poulsen, KS, opnåede en 2. plads.
Der blev indført et bymesterskab i lynskak Det foregik i maj 1964 på KFUMs fritidhjem. Der deltog 16 spillere, heraf 9 mesterspillere Turneringen var tilrettelagt af Edvard Thomsen, der foruden at spille i Evans var formand for Caissa. Førstepladsen gik til Peter Madsen, Evans.

Kolding Skakklub var begyndt at gøre mere ud af presseomtalen. Jævnligt var der omtaler at forløbet af klubturneringen. Ved afslutningen af vinterturneringen i 1965 blev der bragt en fyldig omtale ledsaget af et gruppebillede af klassevinderne. Turneringen blev vundet af Vagn Nielsen. I 2. og 3, klasse gjorde flere unge spillere sig gældende.
Byturneringen 1965 blev som vanligt spillet over tre søndage med to partier hver dag. Det var 25. gang turneringen blev spillet, altså en jubilæumsturnering. Kolding Skakrings ledelse overså, at én af dagene også var spilledag i Dansk Skakunions turnering. Da ingen af Kolding klubberne på det tidspunkt spillede søndagsskak har man måske tillagt det mindre betydning. Men turneringen måtte klare sig uden stærke spillere udefra. 102 deltog. Det var 25. gang Steengaard deltog i turneringen og han vandt den for 14. gang.
Lynmesterskabet arrangeret af Caissa hos KFUMs Fritidshjem gik til Gunnar Nielsen, der repræsenterede ”Evans”. Der blev spillet om den pokal Edvard Thomsen havde udsat i 1964.

Vinterturneringen 1965/66 blev igen vundet af Vagn Nielsen. Turneringen havde haft 43 deltagere. I 1966 anføres overtrafikkontrollær E. Vognsen som formand for klubben. Han afløste formentlig Bojsen i foråret 1966. I 1966/67 kunne klubben stille med 5 hold i Dansk Skakunions holdturnering. 5. holdet talte bl.a. Peter Thomsen, Thomas Hepworth, Preben Nielsen, Henrik Poulsen, Chr. Jensen og Helge Poulsen, altså med en skoleskakleder og mindst et par juniorer.
Byturneringen 1966 samlede 100 deltagere og blev vundet af H.W. May, Haderslev. Fire spillere var sluttet lige med hver 4 p, heriblandt Steengaard, som trak sig fra omkampen pga. manglende tid.
Ved generalforsamlingen i 5. hovedkreds blev medlemstallet opgjort. Kolding Skakklub var den største klub med 77 medlemmer. På generalforsamlingen 11.5 blev medlemstallet dog opgjort til 61. Klubben førstehold vandt A-klassen og spillede oprykningskamp med positivt resultat. Vinterturneringen 1966/67 blev vundet Poul Petersen. Den havde haft 56 deltagere. Hele 8 fra KS deltog i Påsketurneringen. Klubben synes at opleve øget turneringsaktivitet fra medlemmerne.
For at leve op til Dansk Skakunions reglement blev byturneringen fra 1967 syv-rundig og henlagt til en mandag aften og tre søndage i januar-februar. Deltagerantallet faldt til 66. Der var ingen mesterklasse, men hele tre 1. klasser. Bymesteren blev fundet ved en senere kamp mellem vinderne af 1. klasserne, der var blevet mesterspillere. Det blev Chr. Thomhav fra Springeren, der vandt dette opgør, men først i oktober. Unge (ca. 16 år) Richard Ebbesen, Vamdrup, blev nr. 3, i 4. klasse. Kolding Skakring havde fået overdraget opgaven med bymesterskabet i lyn. Denne turnering blev afholdt i forbindelse med byturneringen.
I 1968 vandt gymnasieeleven H.H. Vognsen klubturneringen. Klubbens førstehold klarede sig smukt i mesterklassen, men trods en 7½-½ sejr i sidste runde glippede oprykningen til 3. division. Kolding-holdet bestod af Poul Petersen, Th. Andreasen, Chris Dahl, E. Vognsen, Hans Henrik Vognsen, Verner Sørensen, Helge Poulsen og Ebbe Christiansen. Der var kun én genganger fra amtsmesterholdet 1960. Klubben kunne tilmelde flere talenter til DM for juniorer: Torben Møller, Hans Henrik Vognsen, John Erthmann, Thomas Hepworth, Helge Poulsen og Anders Vognsen. Ved generalforsamlingen i maj afgik E. Vognsen som formand. Ny formand blev skorstensfejermester Kjeld Møller.
Byturneringen 1968 flyttede til logen i Katrinegade. Den fik 66 deltagere og blev vundet af E, Sundin, "Evans". H.W. May, Haderslev, og Laur. Lauridsen, Hegnsvig, satte sig på de efterfølgende pladser. Richard Ebbesen vandt 2. klasse og John Erthmann, KS, juniorklassen med 7 p (max). Gunnar Nielsen indfandt sig og vandt lynmesterskabet.

Ved klubbens generalforsamling i maj 1969 kunne klubbens formand Kjeld Møller oplyse at klubbens fire hold havde klaret sig pænt. Mesterholdet havde opnået en 5. plads under anvendelse af 15 spillere. Vinterturneringen blev vundet af Torben Møller, som også tog sig af sommerturneringen og klubbens lynmesterskab. I en medlemsfortegnelse fra 1.10.69 blev medlemstallet opgjort til 38 seniorer og 13 juniorer. Springerens medlemstal blev i 1969 opgjort til 14 og 1 junior. Til gengæld var ”Evans" løbet fra Koldingklubberne med et medlemstal på 77 og 7 juniorer.
Byturneringen 1969 havde 58 deltagere. Vinder blev Hans Henrik Vognsen (6p), nu Rødding, efterfulgt af Ove Kroll (5p), Vamdrup, og Søren Thomsen (4p), Fredericia. Bedst placeret fra KS blev Torben Møller med 3p. Hans Henrik Vognsen tog sig også af lynmesterskabet foran Gunnar Nielsen.

Skoleskakken kom til Kolding i 1960erne. Det kommunale skolevæsens beretninger indeholder et afsnit med ”Fritidsbeskæftigelse ledet af lærere”. Heri anføres fra midten af 196oerne skolerne Brændkjærskolen (lærere: Peter Thomsen, Per Isaksen), Ålykkeskolen (S.E. Arnbjerg-Nielsen, Kaj Andersen Krogshave og Hardy Dalsgaard) og Dyrehaveskolen (Torben Bertelsen, A. Thorup). I turneringerrne skolerne indbyrdes omtales i aviserne desuden Nicolai Skole, Riis Toft Skole, Kolding Gymnasiums Realafdeing og Kolding Private Realskole. I en avisomtale 25.11.1967 anførte skoleskaklederen Peter Thomsen at ca. 10% af spillerne var piger. Omfanget af skoleskakken på de enkelte skoler er uklart. Peter Thomsen anfører i Brændkjærskolens jubilæumsskrift fra 2005 at han stiftede Brændkjærskolens Skakklub i 1964, som kom til at leve i ”små 10 år”. Klubbens første kamp fandt sted 9.12.1964 mod et hold fra Vamdrup Skole. Brændkjær vandt 10-0. I 1966 kvalificerede Brændkjærskolen sig til DM i skoleskak og blev nr. 8. I 1967 fandt DM i skoleskak sted på Brændkjærskolen 15.-16. april. Det var Realskolen, der repræsenterede Kolding. De blev nr. 12. Bent Larsen aflagde visit og spillede simultan mod 120 skolebørn/unge (tallet varierer i kilderne fra 93 til 135). Simultanarrangementet blev indledt med jazz-ballet ved Anne Lisbeth Jensen og Jytte Eskelund, Kolding Realskole. Realskolen markerede sig også med et stærkt skakhold med bl.a. John Erthmann.
Ved byjubilæet i juni 1968 gennemspillede i Slotsgården 32 skoleskakspiller som brikker et berømt parti mellem Paul Murphy og hertug Karl von Braunscshweig fra 1858 kaldet ”Det skønne parti” eller ”Operapartiet”, Peter Thomsen og danseinstruktør Børge Jensen organiserede forestillingen. Der blev lagt vægt på at trækkene blev udført smukt i en nærmest balletagtig stil. Partiet var ledsaget af musik.

1960erne blev en omstillingstid for Kolding Skakklub. Klubben fastholdt positionen som byens største og stærkeste skakklub. I Vejle Amt havde Evans i Vejle ved årtiets slutning svunget sig op til amtets både stærkeste og største skakklub. KS led nok under ustabilitet i perioden: flere formænd, manglende trang til holdskak under Unionens nye former og måske også en trang til ”hyggeskak” under hjemlige former. Medlemstallet svingede med en faldende tendens. I årtiets sidste del voksede aktiviteten og spilletrangen, og klubben fik et stort tilskud af unge spillere bl.a. fra skoleskakken. Årtiets begivenheder gav klubben en ny ambition: førsteholdet i 3. division.