Generalforsamling den 29/5.

Michael Andersen Tirs, 2017-05-23 12:17

Klubben holder den årlige ordinære generalforsamling den 29/5. Dagsorden som følger:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Kom og vær med til at præge din klub fremadrettet. Der vil blive uddelt præmier og erkendtligheder for opgaver udført i klubregi.