Kolding Skakklubs saga 2: 1920'erne

Søren Flø Sørensen Tirs, 2021-02-09 13:31

I 1. afsnit fik Kolding to skakklubber ved årsskiftet 1920/21: Kolding Skakklub og Kolding Skakforening.

I oktobernummeret af Skakbladet 1921 anføres at Kolding Skakklub havde 40 medlemmer. I januar var spilleaftner fastsat til tirsdag og fredag, hvilket dog allerede i august blev justeret til kun tirsdag. Klubben spillede matcher mod andre skakklubber. I den interne vinterturnering, der startede i september, blev planlagt at opdele deltagerne i 4 grupper efter spillestyrke. Det blev også planlagt at nogle af klubbens stærkere spillere skulle undervise klubbens øvrige spillere. 2. november havde klubben besøg af grosserer Kier fra Århus Skakklub, der spillede simultan mod 14 af klubbens medlemmer. Han vandt 12 partier, spillede et remis og tabte et. Året blev rundet af med en match mod Kolding Skakforening. Der deltog 6 spillere fra hver klub og Kolding Skakklub vandt 8½-3½.

1922 bød bl.a. på besøg af skakmestrene Alfred Brinckmann og Aron Nimzowitsch. Brinckmann spillede simultan og blindskak, medens Nimzowitsch holdt foredrag og spillede simultan. Ved klubbens arrangementer omtales Kolding Skakforening almindeligvis som medarrangør og Kolding Skakforenings medlemmer havde da også gratis adgang til arrangementerne på lige fod med Kolding Skakklubs medlemmer. Der blev truffet aftale om en match mellem Nimzowitsch og Brinckmann.Denne match blev spillet i januar 1923 med 4 partier på Hotel Royal. Matchen startede 3. januar og sluttede 7. januar. Nimzowitsch vandt alle partierne. Matchen blev omtalt i hele landet og partier fra matchen fandt vej til Nimzowitschs skakbøger.

Kolding Skakklub omtales herefter kun sparsomt. I Skakbladets klubfortegnelser er den sidste omtale i 1925, nr.12, hvor klubben fremdeles har 40 medlemmer, Brems er formand og spillestedet er Hotel Royal. Ved Kolding Skakforenings jubilæum anføres i en avisartikel at foreningen blev opløst 1928 (Kolding Folkeblad 7.5.1931) medens Kolding Avis 19.4.1931 anfører 1926. Det nøjagtige tidspunkt for klubbens ophør og årsagen hertil må betegnes som ukendte. I sin levetid var klubben byens dominerende klub med en bestyrelse fra de højere sociale lag, stort medlemstal, et centralt og fornemt spillested, pæne turneringsresultater og en imponerende arrangementsaktivitet. Det varede dog kort.

I Skakbladet 1921/22, nr 4 (oktober) optræder Kolding Skakforening, som i 1940 tog navneforandring til Kolding Skakklub, med 11 medlemmer og spillested Jernbanehotellet. I jubilæumsskriftet fra 1931 anføres at foreningen i de første år havde et kvindeligt medlem og ”saaledes ogsaa paa dette omraade [har] været førende”. Spillestedet flyttes maj 1922 til Thomsens Hotel, der lå Helligkorsgade 1. I oktober 1923 flyttes spillestedet til Alhambra. Efter jubilæumsskriftet fra 1931 holdt medlemstallet sig under snesen. Klubben afholdt interne turneringen og deltog i kredskampe under Dansk Skakunion. I de første år havde kampene mod Kolding Skakklub iflg. jubilæumsskriftet karakter af ”Pryglescener”, hvilket ikke gavnede tilliden til egen spillestyrke. I de første år var resultaterne i amtskredskampene beskedne: 1921 blev det en 3. plads (kvotient 0,35), 1923 nr. 4 (kvotient 0,20) og i 1924 ligeledes en 4. plads. I 1925 var der fremgang, idet Brande, Kolding og Vejle stod lige, og Kolding efterfølgende vandt omkampen i januar 1926 med kvotient 0,75.

I 1926 sker der noget. På generalforsamlingen i februar 1926 besluttes at flytte spillestedet til ”Højskolehjemmet”, der lå på vestsiden af hjørnet Gråbrødregade/Jernbanegade. I kluboversigten i Skakbladet 1926, nr. 11 (november) er medlemstallet pludselig fordoblet til 30. Man fristes til at tro at på en sammenhæng med Kolding Skakklubs forsvinden. Klubben vandt hovedkredskampen i marts 1926, hvor der blev spillet mod Herning, Holsted og Århus. Holdet bestod af A. Nielsen, Torpe, Clausager, J. Hansen og Zoffmann. Dette turneringsresultat rokkede ved spillernes ”forsagthed” (jubilæumsskriftet). Til undren for klubben blev der ikke afholdt noget provinsmesterskab det år, hvilket klubben ikke undlod at give udtryk for i Skakbladet 1927, nr. 4. Året bød på ikke mindre end tre avismatcher mod andre klubber med nye træk hver dag. Avismatcherne blev fortsat de følgende år. Amtskredskampen i 1926 indbragte kun en 3. plads.

I 1927 tog Kolding Skakforening initiativ til pokalkampe mod Fredericia, Vejle og Haderslev. Klubben udsatte en pokal mod at kampene blev spillet i Kolding og skulle vindes tre gange i træk eller fire gange i alt for at blive ejendom. Den første kamp blev spillet 13. marts på Højskolehjemmet. Hver klub mødte med 10 mand. Kolding sejrede med 15½ point, så der er nok blevet spillet to partier pr. spiller. En ny vinterturnering startede 19. oktober. Amtskredsmesterskabet 4. december resulterede i en sejr til Fredericia. Kolding Skakforening måtte tage til takke med en 2. plads. Fredericia havde også indstiftet en pokal i 1927, men også her var hjemmeholdet stærkest.

Ved generalforsamlingen 8.februar 1928 blev medlemstallet opgjort til 50, hvilket gjorde klubben til den næststørste skakklub i provinsen. Clausager omtales for første gang som formand. 1928 bød på besøg af skakmesteren Bjørn Nielsen fra Herning. Han spillede 9. maj simultan mod 28 af foreningens medlemmer og vandt 21 partier, spillede 3 remis og tabte 4. Kampen om den udsatte pokal bød på afbud fra Vejle og Haderslev, så det blev en kamp mod Fredericia. Resultatet blev endnu en sejr til Kolding – dog først efter omkamp. Spillelysten fejlede tilsyneladende ikke noget for vinterhalvåret 1.11-1.4 bød ifølge Skakbladet på to ugentlige spilleaftner mandag og onsdag. Resten af året nøjedes klubben med onsdag som spilleaften. Søndag 7. oktober blev afholdt et propagandastævne i Kolding med deltagelse af klubber fra Ribe og Vejle amtskredse. Arrangementet faldt sammen med konfirmationssøndag, så man nåede ikke op de forventede over 100 deltagere. Ved amtskredskampen i Vejle 25. november opnåede Kolding Skakforening en delt 3.plads.

I Skakbladet 1929, nr. 2 anføres et medlemstal4 på 48. Pokalkampen blev igen vundet af Kolding Skakforening. Året bød på besøg af Henry Pedersen, Horsens, i marts, Københavnsmesteren Karl Ruben i november og af Brinckmann i december. Og så lykkedes det igen Kolding Skakforening at vinde amtskredskampen.

Årene fra 1921 til 1929 var for Kolding Skakforening en væksthistorie. Fra en beskeden start i skyggen af Kolding Skakklub svang klubben sig op til medlemsmæssigt at være én af provinsens største. Klubben var begunstiget af at være byens eneste skakklub, medens andre byer ofte havde flere skakklubber. I pressen blev agiteret livligt med bl.a. flere avispartier og der blev afholdt store stævner. Sportsligt var hovedkredsmesterskabet i 1926 højdepunktet. Klubmesterskabet blev 1921/22 vundet af J. P. Friis, 1922/23 af A. Nielsen, 1923 af J.P. Friis, 1923/24 af A. Nielsen, 1924 af A. Nielsen og Clausager, som stod lige, 1924/25 af A. Nielsen og K.V. Torpe. Sidstnævnte vandt klubmesterskabet 1925/26-29/30, undtagen 1927 hvor Clausager vandt foreningens sommerturnering. Klubben havde efter Kolding Skakklubs ophør erhvervet et sølvskaktårn ”Skakmesterskabet for Kolding”, hvor klubmestrene med navn af Koldingmestre fik påført deres navn med en lille sølvplade. K.V. Torpes mesterskaber indleder navnerækken fra 1928. Torpe var uddannet i slagteribranchen og blev ansat på Andelssvineslagteriet i 1924 som bogholder. Han blev siden prokurist og direktør sammesteds. Måske er hans erhvervsmæssige karriere årsagen til at en så suveræn skakspiller forsvinder fra Kolding Skakforenings top i 1930’erne.

(Fortsættes i marts)