Kolding Skakklubs saga 1995-2008

Michael Andersen Tors, 2021-04-29 16:21

Christian Jensen går bort. Han var et mangeårigt medlem, der var vellidt af alle.
Formand Lars Nielsen oplyser, at klubben har forsøgt at få lokaler på Klostergården om torsdagen til en alternativ skakdag. Disse var desværre optaget.
Jørgen Stald vinder forturneringen foran Michael Andersen. KS var efter nedrykningen kommet i pulje med Egtved i mesterrækken. Egtved blev i stor udstrækning drevet af ildsjælen Martin Knudsen. Da han døde forsvandt klubben også med ham. Klubmesterskabet vindes af Lars Petersen og førsteholdet bliver nr. 3 i mesterrækken. 2. holdet rykker ned fra A-klassen.
Fra 1996 får klubben nye lokaler – OK klubben. Glimrende lokaler på 1. sal, hvor frivillig arbejdskraft laver kaffe og serverer tilbehør dertil.
Kolding Skakring, der er et samarbejde mellem de to klubber i byen omkring Byturneringen har 50 års jubilæum. Sidst i halvtredserne er deltagerantallet på 100 mens det i jubilæumsåret er faldet til kun 47 spillere.
KS kunne glæde sig over at have vundet Bymesterskabet 6 af 7 sidste gange – nemlig ved Flemming Høllsberg og Lars Pedersen. Lars Pedersen bliver igen klubmester. Klubben har 41 medlemmer.
I 1997 stopper Peter Vilhelmsen som redaktør for NYT. Knud Erikstrup overtager posten. Der har været for få indlæg fra medlemmerne, så det har ikke været noget nemt job. Flemming Høllsberg bliver klubmester med Lars Pedersen på andenpladsen. Klubmesterskaberne var ikke ligefrem billigt til salg den gang.
1998/99 bliver året hvor KS stiller med 3 hold i holdturneringen. 1. holdet får en 4. plads i Mesterrækken. Lars Pedersen bliver klubmester.
KS førstehold etablerer sig som midterhold i Mesterrækken med en 4. plads. Sæsonen efter. Allan Kjærsgård bliver ny formand.
Peter Vilhelmsen og Michael Andersen genopliver NYT for en meget kort bemærkning. Heri er der en artikel fra nyligt afdøde Per Lykke Porsgaard, hvor han skriver om sommerferieskak i Danmark. Han skriver han var eneste repræsentant fra klubben til de fire turneringer fra Vesterhavsturneringen i Esbjerg til Emt Rønne. Det var nok meget betegnende for den periode og også senere, at klubbens medlemmers aktiviteter begrænsede sig til turneringer arrangeret af KS. Selv om Pers turneringsprogram nok ville kunne give de fleste lidt hjertebanken.
Sæsonen efter bliver 1. holdet nr. 2 i mesterrækken. Det er desværre ikke nok til oprykning. Der er problemer med det økonomiske omkring kaffe og tilbehør i OK klubben. Der kigges igen efter nye lokaler. Allan Kjærsgård giver tydeligt udtryk for han gerne vil afløses som formand.
KFUM i Dalbygade bliver klubbens nye spillested. Et superfint sted som også koster en del i husleje. Heldigvis betaler Kolding kommune hovedparten gennem lokaletilskud.
Peter Vilhelmsen har målrettet trænet juniorspillere siden 1996 og disse er fulgt med til KFUM. Dygtige spillere som Michael Bachmann, Anders Fristed og Kasper Aamann Petersen. Sidstnævnte med klubmesterpotentiale.
Michael Andersen bliver ny formand. Klubmesterskabet vindes igen, igen af Lars Pedersen. Man forsøgte sig med 3 points for sejr for at forhindre for mange remiser. Det blev dog hurtigt opgivet igen. KS har nu 43 medlemmer heraf to skoleskakspillere. Dette tal falder dog drastisk til 35 et halvt år senere.
Lars Pedersen genvinder klubmesterskabet, men presses af Ole Grimstrup et halvt point efter. Januar 2002 arrangeres et simultanarrangement med Curt Hansen i Kolding Storcenter. Det sponsoreres af Knud Erikstrups arbejdsplads. Stormesteren vandt 26 partier og 1 parti remis.
1. holdet blev nr. 2 i mesterrækken mens A holdet blev nr. 4. Omkring dette tidspunkt begynder medlemsnedgangen at bide klubben i halen – trods flere medlemsfremmende aktiviteter lykkes det ikke at vende denne udvikling.
Magnus Steengaard afgår ved døden. Klubben var repræsenteret ved begravelsen. Ved generalforsamlingsreferatet 2004 nævnes at Keld Thomsen og Børge Olsen er gået bort. Sidstnævnte var KS eneste æresmedlem.
1. holdet blev nr. 2 i mesterrækken, mens 2. holdet rykkede ned i B-rækken. Klubben får sin første hjemmeside, som administreres af John Kops. Denne mere end erstatter det hedengangne NYT. Kops var den eneste administrator på siden og alle indlæg skulle afleveres til ham. Det besværliggjorde processen.
1. holdet bliver nr. 1 i mesterrækken, men netop dette år gav dette ikke automatisk oprykning til 3. division. Holdet tabte oprykningskampen til Nyborg.
Michael Andersen stopper som formand og giver stafetten videre til Ole Grimstrup, der starter hans syvårige periode. Sydjysk HK. der dengang hed 5. hovedkreds besluttede at holdkampe fremover rates. Multitalentet Kasper Aamand Petersen bliver klubmester. Peter Vilhelmsen afslutter sit langvarige arbejde som juniortræner.
I sæsonen 2005/06 vinder formand Ole Grimstrup klubmesterskabet. Mesterrækkeholdet ender midt i feltet, mens 2. holdet bliver nr. 2 og 3. holdet får en midterrække placering. Året efter genvinder Ole Grimstrup klubmesterskabet.
På grund af faldende medlemstal i klubberne besluttes det at sammenlægge 4. og 5. hovedkreds til en fælles Sydjysk hovedkreds. Også for at bevare holdturneringen – dette betød bl.a., at køreafstandene blev længere. På årets generalforsamling bliver hvervning af medlemmer et tema. Dette tema skulle fremtidigt komme op med jævne mellemrum.