Kolding Skakklubs saga 2008-2021

Michael Andersen Tirs, 2021-05-04 15:22

På generalforsamlingen 2008 var kontingentet endnu en gang til debat. Nogle klubmedlemmer mente det var for højt. 300 kr. pr. kvartal for seniorer. Det samme kontingent vi har i dag. Der skulle betales til husleje til KFUM også selv om lokaletilskuddet dækkede hovedparten. Lokaletilskuddet blev dog løbende reduceret. Klubmester blev Carl Birger Møller.
Perioden fra 2009 til 2015 er ikke så veldokumenteret. Derfor bliver det et view gennem perioden med de vigtigste begivenheder nævnt. Bjørn Olsen tilbyder at være webmaster for en hjemmeside, der er af bedre kvalitet end den tidligere administreret af John Kops. Dette tilbud vælger medlemmerne at sige ja til. Den nye hjemmeside giver adgang til nogle medlemmer udover webmasteren, hvilket letter forretningsgangen betydeligt.
Det besluttes at arrangere en efterårs EMT. Denne arrangeres med succes de følgende år. Specielt Fredericia er vel repræsenteret ud over klubbens egne medlemmer. Denne turneringsaktivitet stopper da klubben i 2013 skifter lokaler og spilledag fra torsdag til mandag, hvilket også er Fredericias spilledag. Derefter lykkes det ikke at skaffe spillere udefra. Den manglende tilgang til klubberne betyder at færre deltager i EMT turneringer arrangeret af diverse klubber.
Bjørn Olsen overtager formandsposten i 2011 efter Ole Grimstrups imponerende syv års periode. Man kan så spørge Ole om han betragter det som de syv magre eller fede år. Efterhånden var det faldende medlemstal kombineret med nedsættelse af lokaletilskuddet fra Kolding kommune blevet et problem. KFUM var ikke villige til nedsættelse af huslejen.
I 2013 skifter klubben spillested til Nicolai. Det er den flot renoverede bygning, der huser Stadsarkivet. Klubben spiller på øverste etage. Samtidig skifter klubben spilledag til mandag. Klubmestre fra 2009 til 2013 var i kronologisk rækkefølge 2009 Michael Andersen, 2010 Michael Andersen, 2011 Jørgen Stald, der vandt sit eneste klubmesterskab dette år. 2012 Carl Birger Møller, 2013 Carl Birger Møller.
Der skete også et skift for KS deltagelse i holdturneringen disse år. Selv om holdet spillede i Mesterklasse 1, hvor kampene afvikledes om søndagen valgte klubben frivilligt at lade sig nedrykke til Mesterklasse 2, på grund af manglende tilslutning om søndagen. Mesterklasse 2 spillede på hverdagsaftner. 2. holdet bestod for det meste af et 4-mands hold, der spillede i B-rækken. Men nogle år var der ikke tilslutning til et B-hold.
På generalforsamlingen 2015 vælges Michael Andersen som formand. Nikolaj Kjær bliver klubmester. Det blev han også året før.
Året efter ændres klubbens love således, at bestyrelsesmedlemmer, incl. Suppleanten vælges for et år af gangen imod tidligere to år. Desuden indstiftes en ny pokal. Klubmesterskabet for gruppe B. Den vindes af Michael Bachmann, mens Ole Grimstrup vinder klubmesterskabet.
Som de tidligere år begynder det at knage efter nogle år, når vi skifter spillested. Denne gang var det største problem, at yderdøren skulle være låst efter kl. 19 af hensyn til værdierne i Stadsarkivet. Dette betød at klubmedlemmer flere gange gik forgæves, hvis de kom efter kl. 19. Desuden var der en alarm, der gik kl. 24. Noget der kunne være aktuelt i forbindelse med holdkampe.
Heldigvis får Søren Jensen forbindelse med Hanne Lind, der er formand for aktivitetsudvalget på Midtgården. De har nogle glimrende lokaler i stueplan. Det er også klubbens nuværende lokaler og indtil videre har der, syv, ni, tretten ikke været nogen problemer her. Skiftet sker foråret 2017 og generalforsamlingen holdes i de nye lokaler.
Michael Andersen bliver klubmester og Daniel Bendix vinder klubmestertrofæet for gruppe B.
Om det er de nye lokaler eller Magnus Carlsens VM match med Caruana, der forårsager det er uvist. Klubben får tilgang af 3-4 spillere og kan mønstre 17 spillere. Da klubben havde færrest få år tilbage var der 13 medlemmer. Desuden er der en del aktivitet med undervisning af juniorer på klubaftenen. Dette giver problemer med medlemmer, der skal undervise og starte et seriøst skakparti kl. 19. Det er ikke en god cocktail.
I 2018 vindes klubmesterskabet af Nikolaj Kjær, mens klubmesterskabet gruppe B vindes af Søren Jensen. Daniel Bendix, der vandt året før, var ikke klar over det var en vandrepokal. Dette betød at pokalen har gjort tjeneste som blomstervase hos hans mor på fyn. Den kom heldigvis helskindet tilbage igen.
En ekstra grund til at fremhæve de nye lokaler er muligheden for at benytte rød sal til større arrangementer. Denne mulighed har klubben gjort brug af nogle gange. Spillestedet blev yderligere opgraderet da Søren Jensen og Ole Grimstrup anlagde et udendørs skakspil på Midtgårdens areal lige ude foran spillestedet. Midtgården havde gigantbrikker, så det spiller fint sammen – om man så må sige. Anlæggelsen af det nye udendørs skakspil blev behørigt fejret.
Der var en reception, hvor Midtgårdens beboere og klubmedlemmerne var indbudt. Arrangementet var velbesøgt og der blev holdt taler af formand for aktivitetsudvalget Hanne Lind og byrådsmedlem Søren Rasmussen. Desuden blev det omtalt i den lokale dagspresse. Ikke siden restaureringen af Koldinghus har en event fået så positiv omtale.
2019 bliver klubmesterskabet vundet af Nikolaj Kjær og Michael Bachmann vinder klubmesterskabet gruppe B. Miraklet sker 1. holdet rykker op i Mesterrække 1. Det undersøges om der er velvilje over for søndagskampe og der en positiv holdning til det.
Der bliver hele tiden planlagt medlemsfremmende aktiviteter. Bl.a. blev hele klubben inviteret i Dansk/Afgansk forening for at præsentere spillet. Det gav en stor nyhedsinteresse her og nu, og udmøntede sig i 1 medlem.
Desuden var formanden inviteret til et 60+ frisk arrangement i Bramdrupdam hallerne. Her forsøgte man at lokke seniorerne til diverse idræts- og fritidsaktiviteter.
Der er også blevet delt flyers rundt på uddannelsesinstitutioner og andre steder.
Peter Vilhelmsen dør i 2020. Han boede i komplekset Midtgården, men var ikke medlem af klubben til sidst.
Gennem de seneste års turbulens af skiftende formænd og spillesteder har der været en konstans. Det har været John Erthmann, der har varetaget kassererjobbet ansvarsfuldt lige så længe vi kan huske.
Coronaepidemien har sat dagsordenen for aktiviteterne. Der er ikke fundet klubmestre de sidste to sæsoner. Kolding Skakklub var tilmeldt holdturneringen med 1. holdet i Mesterrække 1 og 4-mands hold i B-rækken. Efter nogle få kampe blev holdturneringen stoppet.
Klubben ser frem til at arrangere 100 års jubilæet. Der er blevet bevilget 20000 kr. fra Kai D. fonden. Vi tager revanche, når Danmark åbner op igen.