Kolding Skakklubs Saga 5: 1950'erne

Søren Flø Sørensen Lør, 2021-08-28 11:20

Kolding Skakklub 1950-59

Ved indgangen til 1950erne var der tre skakklubber i Kolding: Kolding Skakklub (67 medlemmer), Springeren (38 medlemmer) -begge medlemmer af Dansk Skakunion - og Koldinghus, den tidligere Kolding Arbejderskakklub. Klubberne var i slutningen af 1949 gået sammen om foreningen Kolding Skakring. I oplandet var der DSU-klubber i Aagaard (14 medlemmer), Egtved (15) Fredericia (14) Vejle (39) Evans også i Vejle (40), Andst (9) Grindsted (17), Hejnsvig (15) Gesten (16), Esbjerg (63), Holsted (5), Holsted St. (3), Vamdrup (10), Vejen (17) og Vorbasse (7). Uden for DSU kendes klubber i Vonsild, Sdr. Stenderup, Taps og Hejls. Efter disse tal fra DSU’s klubfortegnelse fra 1950 var Kolding Skakklub områdets største skakklub og samlet havde KS og Springeren flere skakspillere end de to DSU-klubber i Vejle. Flere af byerne havde desuden en arbejderskakklub, som i Fredericia var dominerende.

Året 1950 startede med byturneringen arrangeret af skakringen, der spilledes med 6 runder fordelt på 3 søndage i januar og begyndelsen af februar. Der var tilmeldt 135 deltagere og bogbindermester P. Nielsen fra KS var som sædvanlig turneringsleder. I første omgang sluttede mesterklassen med 20 deltagere uafgjort, idet Steengaard, KS, Rasmus Rasmussen, Holsted, Gunnar Nielsen, Egtved, og L.M. Petersen, Vejen, alle scorede 4½ point. Gunnar Nielsen havde den bedste korrektion, men afgørelsen skulle falde ved omkamp. Det blev den lovende unge Gunnar Nielsen, der blev Koldingmester.
En anden stor begivenhed var den første match mellem Kolding Skakklub og Springeren 11. januar. I avisens foromtale præsenteres Springeren som en forholdsvis ny klub med en god bredde og de fleste aktive spillere. Kolding Skakklub præsenteres som en klub med gamle, prøvede kræfter, hvoraf flere dog var inaktive. Kolding Skakklub vandt med 20 mod 17 point. Sejren blev grundlagt med 6 sejre på rad på de nederste brætter, men de gamle kæmper ingeniør Clausager bogbinder P. Nielsen, cigarhandler P. Buchwald, mælkemand M. Henriksen og P. Kjærsgaard formåede at skrabe et par point sammen. Revanchematchen i november sluttede også med sejr til KS (22-10).
Kolding Skakklubs mester i sæsonen 1949/50blev fundet ved omkamp mellem Fogh Nielsen og Helge Sick. Sick blev klubmester.
I maj spillede KS mod sydalliancen – klubberne fra Hejls, Vonsild, Taps og Sdr. Stenderup. Hele to matcher og tillige en match mod Aagaard-Egtved. I oktober blev spillet en venskabskamp mod Haderslev og i december mod Fredericia.
August bød på besøg fra Koldings venskabsbyer: Drammen, Örebro og Willmandstrand., som hver sendte en spiller til Kolding, hvor Rohde Nielsen var udpeget til at repræsentere byen. Svenskeren Olav Colberg vandt med 2½ p. Fogh Nielsen fik 2 points og takkede for de lærerige partier. Gæsterne fik naturligvis forevist byens seværdigheder. Samtidig blev spillet en match mellem byen og oplandet Fra oplandet kom repræsentanterne for klubberne i Egtved, Aagaard, Taps, Vamdrup, Hejls, Hejnsvig, Gesten, Vonsild, Andst og Holsted. I slutningen af oktober sendte skakringen et hold på 17 spillere til Flensborg til en venskabelig kamp mod den dansk klub dernede.
Kolding Skakring modtog i 1950 en henvendelse fra rektor Moseholm og adjunkt Stilling, Kolding Gymnasium, om leje af skakmateriel. Adjunkt Erling Stilling, som underviste i fysik og matematik, var aktiv i Springeren og ville forestå undervisningen i skakteori. Skakringen hilste fremstødet med glæde. Det nævnes af den tidligere undervisning af skoleelever forestået af Kolding Skakklub, formentligt initiativet i 1930, havde resulteret i adskillige ivrige skakspillere. Det vides ikke, hvad der kom ud af skakundervisningen på Kolding Gymnasium.
Ved amtskredskampen i november sejrede Vejle Skakklub i klasse A. Kolding Skakklub og Springeren opnåede begge 2½ points. Holdskakturneringen indeholdt dengang kun én kamp med mulighed for kvalifikation til hovedkreds- og landsdækkende kamp. De mange såkaldt venskabelige kampe mod andre klubber skal nok ses på den baggrund.

Byturneringen 1951 blev spilllet 3 søndage på rad i stedet for som tidligere med 14 dages mellemrum. Stenegaard blev atter bymester med 5 point. Det var den 10. byturnering og Steengaard var blevet bymester 8 gange. Skakstævnet med venskabsbyerne var henlagt til Örebro. Klubmester blev E. Petersen, som for første gang fik sit navn indgraveret på sølvtårnet. Fogh Nielsen blev nr. 2 og Thorvald Nielsen nr. 3 (sidsttnævnte husker jeg fra min start i KS). Ved afslutningsfesten glædede både Fogh Nielsen og Rohde Nielsen sig over det gode kammeratskab i klubben. I anledning af klubbens 30-års jubilæum blev spillet en sommerturnering efter Monrads system for nuværende og tidligere medlemmer, samt for skakspillere, der ikke var tilmeldt nogen skakklub. Turneringen samlede 34 deltagere og E. Petersen vandt også denne turnering. I september havde Skakringen atter besøg fra Flensborg. I efteråret var der venskabsmatcher mod Vamdrup, Fredericia og Aagaard.
Ved amtskredskampen i november opnåede Kolding Skakklub i A-klassen kun 1½ p. Springeren fik 3½ p. t. Kolding Skakklub og Springeren var repræsenteret med hver 18 mand (6-mands hold)

Januar 1952 bød på det tredje opgør mellem Kolding Skakklub og Springeren. Gunnar Nielsen, Egtved, havde ikke deltaget i byturneringen 1951 pga. soldatertjeneste, men stillede nu op for Springeren. Hver klub mødte med 41 mand. Turneringsleder var blomsterhandler Nønnecke . Kolding Skakklub vandt med 24-17.
Referaterne af byturneringen 1952 byder på et par karakteristikker af de førende spillere. Gunnar Nielsen, Egtved var chauffør i faderens vognmandsforretning i Egtved og havde for nylig aftjent sin værnepligt i brigaden i Tyskland, hvor han havde spillet mod stærke modstandere. Han trænede ved dels at spille mod faderen (Egon Nielsen) og deltage i Springerens klubturnering. Fogh Nielsen var formand for Kolding Skakklub og kalkulator på Kolding Hørfabrik. Kaj Lindum (som var min næsten nabo på Svendborgvej i slutningen af 1980erne) var maskinarbejder (vistnok på DDMM)og spillede et iderigt angrebsspil og aldrig bange for at ofre en officer eller en kvalitet (sådan husker jeg ham også fra 1980erne). Han var flere gange klubmester i Springeren. Chr. Thomhav var en fremgangsrig skakspiller også ansat på Hørfabrikken. Slagtermester Rasmussen fra Holsted var frygtet for sine langstrakte kombinationer, som ofte endte i hængepartier, og mødte i næstsidste runde lærer og konservator Novrup fra Gesten. Gunnar Nielsen vandt turneringen med 5½ point. Turneringen sluttede med et skakbal hvor de spillere, der ikke fik lejlighed til at brilliere under skakspillet, fik mulighed for at vise ”at hvad man eventuelt ikke har i Hovedet, har man i Benene”. (KF 1.2.1952)

Gunnar Nielsen deltog også i påsketurneringen i 1952. I mesterklassen blev han nr. 4. Han var bl.a. oppe mod en 17-årig gymnasieelev fra Aalborg ved navn Bent Larsen, der vandt gruppen med 6½ af 7 mulige point. Gunnar Nielsen deltog i flere år i 1950erne i påsketurneringen, dog uden helt så gode placeringen. Som hjemsted/klub anføres Egtved. Han blev klubmester i Springeren 1953, 1955 og 1957.

På Kolding Skakklubs generalforsamling i februar 1952 afløste havneformand E. Glargaard Fogh Nielsen som formand. Han havde forinden afløst Fogh Nielsen som formand for skakringen. Klubbens medlemstal blev opgjort til 61. Sæsonens arrangementer mod fremmede skakklubber var alle blevet vundet undtagen matchen mod Sydalliancen. Vinterturneringen blev vundet af E. Petersen efter omkamp mod Gustav Petersen. I maj-juni blev spillet en sommerturnering over 6 runder med handicap, således at svagere spillere blev tildelt brøkandele af point. I efteråret gav bogbinder P- Nielsen undervisning i åbnings- og slutspilsteori. Ved amtsmesterskabet vandt Kolding Skakklub i A-rækken efter at et hængeparti var blevet bedømt. Hermed kvalificerede klubben sig til hovedkredskampen 8.3.1953, hvor holdet lavede 1 p. Hovedkredsen omfattede også Herning, som gennemgående var et meget stærkt hold. I løbet af 1952 blev spillet venskabskampe mod bl.a. Horsens, Vamdrup og Fredericia og i skakrings-regi var der atter kamp mod Flensborg.
Arbejderskakklubben Koldinghus var i opløsning. I protokollen findes vidnesbyrd om stridigheder med Springeren og intern ufordragelighed. Protokollen rinder ud i 1952 uden at der sker nogen formel opløsning af klubben. Endnu i 1954 ses to deltagere i byturneringen at have klubtilhørsforhold i ”Koldinghus”. I 1961 blev der på initiativ af Fredericia Arbejderskak Klub taget initiativ til at genoplive klubben. Der meldte sig dog kun 6 medlemmer og genoplivningsforsøget mislykkedes, stadig uden nogen formel afslutning i protokollen. Efter Steengaard interviewet i Nyt 1986, nr. 4 meldte de fleste af medlemmerne sig ind i Springeren. Repræsentanten for ”Koldinghus” i Skakringen trak sig først i 1954. Han ses siden i Kolding Skakklubs turneringsprotokol.

I 1953 spilledes den årlige dyst 28.1 mod Springeren for fjerde gang. Klubbens veteraner var gået i hi, men plejede at vågne på til dåd, når der skulle kæmpes mod Springeren. Denne gang vandt Springeren med 26½-13½. De gamle kæmper Clausager og P. Nielsen vandt. Der var 4 timers kamp, hvor Springerens formand Vilh. Christiansen takkede for kampen og Glargaard lovede at Kolding Skakklub næste år ville vende frygtelig tilbage.
Byturneringen 1953 havde samlet 152 deltagere på Højskolehjemmet. Efter omkamp mellem de 4 førende blev Gunnar Nielsen, Egtved, igen bymester. Steengaard blev nr. 2 og Chr. Thomhav, Springeren, nr. 3. Byrådet ydede 200 kr. i tilskud til afholdelse af byturneringen.

På klubbens generalforsamlingen i februar 1953 opgjorde formanden medlemstallet til 64. Der var stor interesse for Gustav Petersens teoretiske undervisning. Vinterturneringen blev vundet af Rohde Nielsen foran Steengaard og Gustav Pedersen. Vinterturneringen startede i oktober (som sædvanlig) og der blev spillet venskabsmatcher mod bl.a. Aagaard, Fredericia og Vejen. Amtskredskampen i A-klassen blev vundet af Evans med 4 p, foran Kolding Skakklub og Springeren med hver 3½.
I byturneringen 1954 besejrede en veloplagt Steengaard Gunnar Nielsen og blev bymester med 5 p. Som noget nyt var der en juniorklasse med 6 drenge. Turneringen havde samlet 124 deltagere.
I den årlige match mod Springeren vendte KS stærkt tilbage og vandt med 17½-14½. På generalforsamlingen i februar glædede formand Glargaard sig over de vundne matcher mod Vejen, Aagaard, Fredericia og sidst, men nok ikke mindst, Springeren. Fra KS havde været tilmeldt 20 mand til byturneringen, hvoraf de 8 fik præmier. Vinterturneringen blev vundet af E. Petersen. Generalforsamlingerne blev afsluttet med en lynturnering – måske derfor var man nødsaget til at afholde 2 årlige generalforsamlingen. Der blev jævnligt aftalt venskabelige matcher mellem Kolding Skakklub, Vejen og Esbjerg Skakforening og Vejen blev spillested. Som noget nyt var der i oktober en match mod Inslev på Fyn. Amtskredskampen i november indbragte en sidsteplads til KS og en delt førsteplads til Springeren.

Byturneringen 1955 havde samlet 114 spillere i 8 grupper. I 4. klasse deltog juniorer under 15 år, der ikke udgjorde nogen særskilt klasse det år. Gunnar Nielsen og Steengaard nåede begge 5 point og endnu engang måtte der omkamp til. Omkampen over 4 partier blev først afgjort i april og Gunnar Nielsen blev igen bymester. I 1. klasse findes Chris Dahl, Taps, H.F. Nønnecke, KS, og Børge Olsen, KS, som jeg erindrer få mine første år i KS i 1980erne.
Ved Kolding Skakklubs generalforsamling i februar 55 blev medlemstallet opgjort til 48, men var fortsat amtets største skakklub. Ejnar Ravn blev klubmester og der var igen en sommerturnering med forgavepoint, som blev vundet af den 15-årige Palle Henriksen. Axel Nielsen, Odense, var inviteret til simultanspil i oktober. Han var redaktør af Skakbladet og landsholdsspiller. Også i oktober blev afholdt et stort skakstævne på Højskolehjemmet med ca. 200 spillere, hvor spillere fra Sønderjylland spillede mod klubberne nord for Kongeåen bl.a. de to koldingklubber, Esbjerg, Ribe, Hejnsvig og Gesten. Som sædvanligt var der matcher mod andre klubber bl.a. Inslev, Aagaard, Springeren og Vejen. Springeren vandt det årlige opgør med 15½-13½. Ved amtskredskampen gjorde hverken KS eller Springeren eget stads af sig, idet de blev hhv. nr. 5 og 6 i A-rækken.
Ved generalforsamlingen i februar 1956 oplyste formand Glargaard at medlemstallet var 63 aktive og passive medlemmer. I 1955 havde skaklivet fået del i tipsmidlerne og Vejle Amt havde fået 120 kr. til propaganda for skakspillet mv. Rohde Nielsen var ikke imponeret over beløbet; det var ikke mere end han tippede for. KS vandt den årlige dyst mod Springeren. 16½-12½. Vinterturneringen havde 40 deltagere fordelt på 4 klasser. Ejnar Ravn blev med 9½ point igen klubmester. De to gamle kæmper P.H. Clausager og Rohde Nielsen blev nr. 2-3 med begge 6½ point. Amtskredskampen i november indbragte 3½ point, men Fredericia opnåede 4½.

Byturneringen 1956 samlede 98 spillere og blev vundet af Steengaard med 5 point. Paaskesen fra Springeren blev nr. 2 med 4 points. Dette indlægs ledsagende billede er fra den turnering,
På generalforsamlingen i september havde bestyrelsen annonceret at man igen ville gennemføre en simultanforestilling. Det blev med Bent Larsen, der kom til Kolding 6. december 1956. Han var blevet Danmarksmester 1954, 1955 og 1956 og udnævnt til stormester efter skakolympiaden i Moskva i 1956, hvor han havde spillet remis med verdensmesteren Botvinnik. Arrangementet fandt sted i Industriforeningens havesal, entré var 1 kr. og 2 kr. for deltagelse i simultankampen. Kolding Skakring var arrangør. Formand Glargaard udtalte at Larsen gerne ville have haft mange modstandere, men deltagerantallet blev begrænset til et halvt hundrede, da de fleste deltagere skulle tidligt op næste morgen. Arbejdet kaldte! Det blev til 40 deltagere i simultanen mod 21-årige Bent Larsen, som afgav 4 remisser og tabte 3 partier. Et billede fra arrangementet kan ses her: arkiv.dk/vis/2214483.

Byturneringen 1957 samlede 111 spillere med hele 12 juniorspillere. Gunnar Nielsen, Egtved, blev igen bymester. Han havde ellers måttet bede om en halv times udsættelse før sidste runde, da han skulle spille en fodboldkamp i hallen i Egtved. Gunnar Nielsen opnåede 5 p og Steengaard blev nr. 2 med 4 p.
Den årlige match mellen KS og Springeren var placeret før byturneringen. KS vandt med 22½-8½ og kunne hjemføre det skakur, som klubben havde udsat som præmie i anledning af klubbens 35-års jubilæum i 1956. Ved klubbens generalforsamlingen i februar blev oplyst at klubben var amtets og landets fjerde største med 68 aktive og passive medlemmer og 12 juniorer. Som sædvanlig blev der spillet klubmatcher mod Indslev, Fredericia og Aagaard. Regnskabet balancerede med 1956 kr. med 1154 kr. i kontingentindtægter og udgift til Dansk Skak Union på 566 kr. På grund af stigende udgift til Dansk Skakunion blev kontingentet for passive medlemmer forøget fra 10 til 12 kr. Vinterturneringen havde 43 deltagere og en juniorklasse med 11 spillere. Ejnar Ravn blev igen klubmester, E. Petersen nr. 2 og Nønnecke n r. 3. Der blev igen spillet en sommerturnering. Spillestedet blev i september 1957 ændret til Hotel Kolding fordi Højskolehjemmet var under forandring. I turneringsbogen blev udtrykt håb om at vende tilbage til Højskolehjemmet. Den unge Palle Henriksen, KS, deltog ved Påskestævnets Juniormesterklasse, med et pænt resultat. Man kan ellers lede længe i Skakbladet for at finde deltagere i Påskestævnet fra KS.
Til amtskedskampen i Vejle 24.10 stillede klubben med tre hold.I A-klassen deltes førstepladsen med Springeren, men KS vandt omkampene. Til hovedkredskampen i marts 1958 fik holdet 1½ p.

Steengaard spillede også korrespondanceskak og vandt mesterrækken med 7½ p af 8 mulige. Dermed rykkede han op i landsholdsklassen. Her opnåede han i 1958 4 point. Gunnar Nielsen, Egtved, opnåede en 2. plads med 7 point. Gunnar Nielsen blev siden danmarksmester i korrespondanceskak flere gange. Desværre skiftede han til Evans i Vejle.

Byturneringen 1958 (106 deltagere) blev en succes for Kolding Skakklub. Steengaard blev bymester og Gunnar Nielsen, Egtved, der var blevet medlem af KS blev nr. 3. 1. klasse blev vundet af Børge Olsen og den unge Palle Henriksen, som dermed rykkede op i mesterklassen. Spillestedet var IOGT i fordi Højskolehjemmet var under ombygning. Turneringen sluttede med fælles kaffebord og der var ikke bal bagefter.
Ved Kolding Skakklubs generalforsamling i februar 1958 bød formanden velkommen på klubbens gamle spillested. Højskolehjemmet var blevet til Slotshotellet og lokalerne omtales som ”ny og hyggelige”. Klubbens medlemstal opgjordes til 68 aktive og passive foruden 11 unge spillere. Klubben vandt den årlige klubmatch mod Springeren med 13½-6½. Der var fortsat klubmatcher mod Inslev og Fredericia Gunnar Nielsen vandt klubturneringen. Sommerturneringen samlede 34 spillere. Amtskredskampen i november blev i A-rækken vundet af Vejle med 5 point, KS fik 3 point og blev nr. 2. Holdet gik videre til hovedkredskampen 8.3.1959 i Varde, hvor 6-mandsholdet scorede ½ p.
Byturneringen 1959 (90 deltagere) fik en udenbys vinder, idet Jørn E. Christiansen, Vejen, blev bymester med 4½ point. Gunnar Nielsen, KS, blev n r. 2 med 4 p. Spillestedet var Slotshotellet.
Kolding Skakkubs nu afdøde æresmedlem Børge Olsen spillede det år for første og eneste gang i mesterklassen i byturneringen. Han var kommet til Kolding i 1954, havde fluks meldt sig ind i Kolding Skakklub og blev placeret i næstbedste klasse, hvor han spillede i mange år. I byturneringen 1959 møde han Steengaard, ”opnåede materiel fordel og glimrende stilling”. Børge Olsen ”gik en tur i lokalet og mødte Gunnar Nielsen, der jo altid kæmpede med Steengaard om bymesterskabet – Nu har du ham, sagde Gunnar – det havde jeg nu ikke, jeg tabte, idet jeg tabte” (Nyt 1988, nr 4).
Ved den årlige match mod Springeren, der blev spillet 21.1.1959 kunne klubben spille med hold bestående af bl.a. Gunnar Nielsen, M. Steengaard, Rohde Nielsen, Herm. (?) Nielsen, Simon Schmidt og Chr. Kiil . Holdet vandt 14-6.
Ved klubbens generalforsamling i februar 1959 blev medlemstallet opgjort til 64, heraf 49 aktive. DSUs klubfortegnelse 1959 anfører 69 medlemmer for KS, 28 medlemmer for Springeren og udenbys 25 for Vejle og 21 for Evans. Gunnar Nielsen blev atter klubmester med suveræne 16½p. Nr. 2 Rohde Nielsen fik 9½. Steengaard var udgået. Der blev også det år spillet en sommerturnering. Ved amtskredskampen i november opnåede KS en delt 1. plads sammen med Evans og Vejle Skakklub.

I 1950erne forblev Kolding Skakklub byens største skakklub med 60-70 medlemmer. Generelt opfattes sidste halvdel i 1950erne som en periode med svigtende interesse for skakklubberne pga. fjernsynets fremmarch. I Vejle måtte to skakklubber lade livet jfr.bogen "Skakkkultur omkring Vejle" (1984), men KS medlemstal synes ikke påvirket. I kraft af navnlig Steengaard gjorde klubben sig også gældende i den årlige byturnering. De talrige venskabsmatcher sluttede hyppigt med sejr til KS. De årlige matcher mod Springeren, der ikke i turneringsbogen anføres som venskabelige, blev alle, undtagen to, vundet af KS. I amtskredskampene var resultaterne mere beskedne klubbens størrelse taget i betragtning. Måske kan forklaringen herpå søges i flere inaktive, ældre spillere. Det internationale samarbejde med Norden og Flensborg randt ud i løbet af 1950erne, og skakringens opgave blev afholdelse af byturneringen.