Sommerskak

Der er sommerskak. Hyggeskak og socialt samvær. John Erthmann åbner klubben kl. 19. Hvis der ikke er kommet nogen kl. 19.30 lukkes klubben igen.