Sommerskak

John Erthmann forestår sommerskak. Det er hyggeskak og socialt samvær. John åbner kl. 19. Hvis ingen er dukket op kl. 19.30 lukkes klubben igen.

Sommerskak

John Erthmann forestår sommerskak. Det er hyggeskak og socialt samvær. John åbner kl. 19 og hvis ingen er dukket op lukkes kl. 19.30.

Sommerskak

Der er sommerskak. Hyggeskak og socialt samvær. John Erthmann åbner klubben kl. 19. Hvis der ikke er dukket nogen spillere op kl. 19.30 lukkes klubben igen.

Sommerskak

Der er sommerskak. Hyggeskak og socialt samvær. John Erthmann åbner klubben kl. 19. Hvis der ikke er dukket nogen op kl. 19.30 lukkes klubben igen.

Sommerskak

Der er sommerskak. Hyggeskak og socialt samvær. John Erthmann åbner klubben kl. 19. Hvis der ikke er dukket nogen op kl. 19.30 lukkes klubben igen.