SGP i Varde d. 3.2.24

Sydgrandprix i Varde

Kære Skakspillere

Varde  Skakklub indbyder hermed til hurtigturnering i Varde.

Turneringen indgår som 6 afdeling af Sydgrandprix – serien 2023-24

Spillested: Lykkesgaardskolen, Abildvej 25, 6800 Varde.  Se kort på vardeskakklubs  hjemmeside. www.vardeskakklub.dk
Hvornår: Lørdag den 3 februar 2023 kl. 9.30. Afslutning med præmieuddeling ca. kl. 17.30. Skoleskakspillerne forventes dog at være færdige ca. kl. 15. Kom gerne i god tid inden turneringsstart. Beregn tid til transport, ankomst og betaling af indskud Betaling kontant gerne aftalt beløb eller mobilpay
Reglement: Turneringerne afvikles efter FIDEs regler for hurtigskak, og turneringen hurtigskakrates. I øvrigt henvises til SGP-reglementet på Sydjysk Hovedkreds´ hjemmeside. Turneringsform: Der spilles 7 runder. Antal og fordeling af tilmeldinger afgør, om der spilles i gruppeopdelt Monrad eller Schweizer (hurtigskakrating pr. 1. september 2023)  (alle spillere i samme gruppe rangordnet efter aktuel hurtigskakrating). Skoleskakklassen spiller i en separat gruppe – eventuelt alle mod alle, afhængig af deltagerantal. Betænkningstid: 20 minutter pr. spiller til hele partiet + 5 sekunder pr. træk. Fides hurtigskakregler anvendes. Mobiltelefoner tillades medbragt, men må ikke anvendes under partierne. Indskud: Voksne og pensionister: 150,- kr. Ungdom (under 21 år): 100,-kr. Skoleskakklassen: 50 kr.  Indskud skal være betalt senest kl. 9.15. Præmier: 20 kr. af indskuddet pr. deltager (skoleskakspillere dog 10 kr.) går til den fælles præmiepulje for hele SGP-stævnerækken (7 stævner i løbet af sæson 2023-24). Resten af indskuddet bruges til præmier ved dette stævne. Præmielisten offentliggøres inden 4. runde. Højst 1 præmie pr. deltager. Præmierne i den samlede SGP-serie er forbeholdt spillere fra Sydjysk Hovedkreds. Grand Prix point tildeles spillerne i den klasse, hvor de er indplaceret på grundlag af hurtigskakrating pr. 1. september 2023.   Tilmelding: Senest senest Torsdag  d. 1.2.24 enten i DSU´s Turneringssystem eller ved
Niels Peter Nissen, 
E-mail: npn@bbsyd.dk
mobil:  60487029 Skoleskakspillere skal tilmelde sig skoleskakgruppen. Eftertilmelding modtages kun såfremt det praktisk muligt.
Forplejning: På spillestedet kan der bl.a. købes kaffe/te, sodavand, pølser med brød, franskbrød med ost/pålæg   På Varde Skakklubs vegne   Niels Peter Nissen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *